Gereja Theresia

Doa Malam Selasa, 10 Oktober 2017

Doa Malam

Doa Malam Selasa, 10 Oktober 2017

Komsos Gereja Theresia

Selamat malam Sahabat terkasih.

Marilah kita berdoa dalam hening;

+ Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin. +

Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini, kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu pada siang hari tadi. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangah-kekurangan kami dihadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus.

Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apa pun yang terjadi, semoga kami percaya dan pasrah pada kebijaksanaan-Mu. Semoga esok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji Engkau. Amin.

(doakan Bapa Kami dan Salam Maria)

+ Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin. +

Tuhan mendampingi tidur kita malam ini.

Comments

comments